زاده

نیاز همیشه زاده نقص نیست
زاده فقر نیست نیاز های هستن که زاده کمال اند اقتضای غنی
آنکه زیبایی دارد در جستجویی نگاه آشنایی است که بدان عشق ورزد
آنکه غنی است نیازمند یافتن نیازمندی است که ببخشد
نیرومند نیازمند حریفی است تا در همش شکند
کتاب چشم براه خواننده خواموش نشسته است
ویرانه کنج در انتظار دست آشنایی است که از زیر آوار بیگانگی بیرونش کشد
ودلی که حرف دارد مشتاق یافتن مخاطبی است تا زندانیان معنا را ک در درون طغیان می کنند واز خاموش مردن به وحشت افتادن آزاد کند...

منبع اصلی مطلب : وبلاگ دکتر عیسی پیری
برچسب ها : زاده
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : نیازهای هستن