صدا کن مرا ...
صدای تو خوب است
صدای تو سبزینه ان گیاه عجیبی است
که در انتهای صمیمیت حزن می روید
در ابعاد این عصر خاموش
من از طعم تصنیف در متن ادراک یک کوچه تنهاترم
بیاتا برایت بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است
و تنهایی من شبیخون حجم ترا پیش بینی نمی کرد
وخاصیت عشق این است...

منبع اصلی مطلب : وبلاگ دکتر عیسی پیری
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : صدا کن مرا...